مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در برنامه ویراژ گفت: هر کس به نوبه خود به صنعت خودرو فحش می‌دهد، در حالی که در کشوری مانند کره، شهروندان خود مبلغ تولیدات داخلی‌شان هستند.

به گفته وی، این ذهنیت ایجاد شده که هر کس به خودروسازی فحش بدهد، بیشتر موفق خواهد بود.