فاز جدید در بازار سکه

قیمت سکه در بیستمین روز مهرماه از کف زندان دو ماهه خود پایین رفت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد