تقلای خودروسازان برای عبور از سقف تاریخی

در ادامه روزهای قبل هجمه نقدینگی به سمت نماد خودرویی ها را شاهد هستیم. انتشار شفاف‌سازی سایپا از تلاش این خودروساز برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش تقاضا را در نمادهای خودرویی به همراه داشت.

باعث شکل‌گیری صف خرید در نمادهای خودرویی به خصوص «خساپا» و «خودرو» شد اما میزان عرضه‌ها در این نمادها کاملا قابل توجه است.

 سهام خودرویی ها بار دیگر در حال نزدیک شدن به سقف تاریخی خود که در نیمه نخست مهر ثبت شده بود، هستند.

از نگاه بنیادی این صنعت حال ناخوشی دارد و بر این اساس نباید انتظار حمایت عوامل بنیادی از سهام این گروه را داشت.

اما اگر از دید بازاری نوسان قیمتی سهام این گروه بررسی شود به نظر می‌رسد در شرایط کنونی میزان افزایش سرمایه اهمیت زیادی را دارا است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد