آینده صنعت خودرو در جهان

بازار خودروی جهان تحت تاثیر ضعف در اقتصاد دنیا و برخی عوامل دیگر در وضعیت مناسب قرار ندارد. میزان فروش خودرو سال گذشته کاهش یافت و برخی نهادهای بین‌المللی معتقدند امسال نیز این روند ادامه پیدا کرده است.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ضعف در بخش خودروسازی جهان یک عامل مهم افت فعالیت‌های صنعتی در جهان است 

اگر کاهش تولید و فروش خودرو ادامه پیدا کند، اقتصاد جهان مستقیما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

خودروسازی جهان با سه چالش اصلی مواجه است: مقررات زیست‌محیطی، توسعه فناوری و ضعف تقاضا. 

برخی خودروسازهای بزرگ برای تقسیم هزینه‌های تحقیق و توسعه به سمت ادغام حرکت کرده‌اند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد