پیامدهای کلان سیاست بنزینی

دولتمردان وعده دادند که تمام منابع درآمدی حاصل از محل افزایش قیمت بنزین به‌صورت یارانه به ۷ دهک اعطا خواهد شد

مجموع کل یارانه جدید اعطاشده سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مجموع یارانه نقدی و غیرنقدی پرداختی از سوی دولت در بودجه سال آینده حداکثر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درحالی‌که کل یارانه نقدی و غیرنقدی در بودجه سال‌جاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

دولت سقف مقدار یارانه اعطایی در سال آتی را چیزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.

کارشناسان به بررسی اثر ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به ۷ دهک درآمدی می‌پردازند

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد