رمز اینترنتی قفل بیکاری

نهادهای بین‌المللی معتقدند هند با استفاده از توسعه اینترنت و دیجیتالی‌شدن توانست بر معضل بیکاری فائق آید.

جمعیت هند نسبت به سال ۲۰۱۰ با رشد بیش از ۱۰۰ میلیون نفری همراه بوده، اما نرخ بیکاری تغییر چندانی نکرده است.

درآمد سرانه نیز منعکس کننده وضعیت بازار کار است که طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ به میزان ۷۷ درصد رشد کرده است.

یکی از دلایل این عملکرد مطلوب، افزایش سهم IT بوده است.

تنها بخش IT و فرآیندهای برون‌سپاری شرکت‌ها معادل ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار شغل را در بازه سه ساله منتهی به ۲۰۱۷ خلق کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد