اما صندوق‌های اهرمی بسیار متفاوتند. در این برنامه چارسو با ساناز ذبیحی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی ساز و کار این صندوق‌ها پرداخته و در ادامه در خصوص فعالیت آن‌ها در بازار مالی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم.