در این برنامه چارسو با محمد کشتی‌آرای، کارشناس ارشد طلا و جواهر، به بررسی روند این هفته بازار سکه و همچنین پیش‌بینی روزهای آینده آن پرداخته‌ایم.