اما چند سالی است که دولت ها به این بازار ورود کرده‌اند و این بازار با رشد ۱۱ درصدی در سال های اخیر، به جایگاه مهمی در بازار مالی ایران دست پیدا کرده است.

در حال حاضر بازار بدهی ۴۱ درصد و بازار سهام ایران ۵۹ درصد از ارزش بازار مالی ایران را تشکیل می دهد که این در قیاس جهانی کاملا معکوس است.

ورود بخش خصوصی به بازار بدهی با پیش قدمی ایران خودرو یکی از اتفاقات خوب در بازار بدهی محسوب می شود که ارزش بازار بدهی در بخش خصوصی از ۱۲۱ هزار میلیارد ریال سال ۱۳۹۸ به ۴۴۹ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه ۱۴۰۱ رسیده است.

علیرضا توکلی کاشی در این برنامه چارسو، آخرین وضعیت بازار بدهی را مورد بررسی قرار داده است.