همچنین این بانک در اطلاعیه‌ای دیگر از پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خود خبر داده که از مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان و از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها است. بانک اقتصاد نوین همچنین در نظر دارد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت را به‌منظور استفاده از ظرفیت حداکثر ۴۵ درصدی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار قرار دهد.

شرکت تجهیز نیروی زنگان نیز اعلام کرده بخشی از فعالیت این شرکت به دلایل تعمیرات، تعطیل شده که با توجه‌ به پایان‌یافتن مراحل تعمیر، خطوط لوله و مخازن روغن‌پایه، از تاریخ ۶ تیر مجددا به چرخه تولید بازمی‌گردد.