همچنین شرکت پتروشیمی غدیر نیز در خصوص شایعه آتش سوزی در این شرکت این طور شفاف سازی کرده است که روز چهارشنبه ۸ شهریورماه به دلیل نشت ماده شیمیایی VCM آتش سوزی در این شرکت اتفاق افتاده که بلافاصله با اقدام تیم آتش نشانی مهار و شرایط به حالت عادی برگشته است.

 شرکت دارو سازی دکتر عبیدی نیز در گزارش تلفیقی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال جاری به درآمد عملیاتی ۳ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومانی دست یافته که به ترتیب سود ناخالص ۱۹۳۲ میلیارد تومان و سود خالص ۱۰۰۸ میلیارد تومانی از این درآمد به دست آمده است.

 شرکت بهساز کاشانه تهران نیز از نتایج برگزاری مناقصه خود بابت مشارکت مدنی بر روی دو قطعه زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربعی واقع در استان مازندارن خبر داده است .

 شرکت پتروشیمی شیراز نیز رقم ۹ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان را به عنوان طلب از شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی بابت فروش اوره حمایتی شفاف سازی کرده است.

در خصوص افزایش سرمایه نیز شرکت دوده صنعتی پارس با نماد شدوص پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را مطرح کرده است، این شرکت قرار است سرمایه خود را از مبلغ ۹۵ میلیارد تومان به ۵۵۹ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهند.