نماد شرکت پلی اکریل ایران نیز در گزارش حسابرسی شده تلفیقی خود از رشد ۷۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش در سرفصل درآمدهای عملیاتی خبر داده اما در مقابل با همین میزان افت (۷۰درصدی) در سود خالص مواجه شده است. سود خالص شپلی برای ۶ ماهه ۱۴۰۱ رقم ۳۵۵ میلیارد تومان بوده که این میزان برای ۶ ماهه ۱۴۰۲ به عدد ۱۰۷ میلیارد تومان کاهش یافته است.

بانک اقتصاد نوین و شرکت سرمایه گذاری بهمن از عدم حصول نتیجه در برگزاری مزایده‌های خود خبر داده‌اند.

همچنین شرکت فرابورس ایران از همه سهام‌داران خود دعوت کرده است که در تاریخ چهارشنبه ۵ مهر ماه سال جاری در مجمع عمومی این شرکت به جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت کنند.

شرکت تأمین سرمایه امید نیز پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی سهام‌داران را به مجمع عمومی مطرح کرده است. این شرکت قرار است سرمایه خود را از رقم ۱۵۲۰ میلیارد تومان به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.

شرکت فسوژ نیز از خرید ۵۰۰ هزار دلاری آلومینا (اکسید آلومینیوم) به صورت وارداتی خبر داده است.