شرکت ایران ارقام با نماد مرقام نیز در گزارش حسابرسی شده سالانه خود از شناسایی زیان ناخالص ۶۰ میلیارد تومانی و همچنین زیان خالص ۱۸۱ میلیارد تومانی خبر داده است.

نماد فارس نیز در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خود عنوان داشته است موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری‌های بلند مدت در حال بررسی کارشناسی بوده و به محض تهیه گزارش‌های مربوطه، تصویب هیأت مدیره و همچنین اخذ تأییدات موردنیاز، اطلاع رسانی به سهام‌داران محترم انجام خواهد پذیرفت.

شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان با نماد گکوثر نیز از افزایش حدود ۱۷ % در نرخ فروش خدمات اقامتی خود خبر داده است که این افزایش نرخ از دهم دی‌ماه ماه ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.