فسبزوار نیز در اطلاعیه اصلاحی زمان واریز سود نقدی سال ۱۴۰۲ خود را اسفند ماه سال جاری عنوان داشته است.

شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز در اطلاعیه توضیحات تغییر درآمدهای عملیاتی خود به دلیل تغییراتی در دستورالعمل های مربوطه عنوان داشته است که ۱۴۷ ریال از EPS ۹ ماهه خود را از دست داده است.

اخابر نیز از افزایش ۱۶۹۴ درصدی ارزش خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داده است.