شرکت داروسازی تولید دارو نیز در ادامه اطلاعیه های منتشر شده هم گروهی‌های خود در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات در سامانه کدال از افزایش نرخ فروش محصولات خود خبر داده است.

نماد سپید نیز به منظور تامین سسرمایه در گردش خود به جهت خرید مواد اولیه خبر از انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی با نرخ ۲۳ درصد را منتشر کرده است.

همچنین شرکت کویر تایر دلایل افزایش سود عملیاتی خود را نسبت به دوره مشابه قبل افشا کرد.