صنایع پتروشیمی کرمانشاه نیز در سال مالی ۱۴۰۲ خود از کاهش ۳۸ درصدی سود خالص خبر داد. این شرکت رقم ۳ هزار میلیارد تومان را به عنوان سود خالص گزارش کرده است.

قند اصفهان و قند چهارمحال به همراه شرکت داروسازی تولید دارو به ترتیب مبالغ ۲۵۰ میلیارد تومان ؛ ۳۴۴ میلیارد تومان و ۷۵ میلیارد تومان را به عنوان سودهای خالص سال مالی ۱۴۰۲ خود در سامانه کدال به اطلاع سهامداران رسانده‌اند.

شرکت بهمن دیزل نیز برای ۳۰ اردیبهشت ماه تعداد ۷۰ درستگاه کامیونت فورس ۶ تن را در بورس کالا عرضه خواهد کرد.