فولاد عنوان داشته است که درآمد حاصل از شرکت‌های توسعه معادن و فلزات ، چادرملو ، گل گهر و فولاد هرمزگان را به دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی در این گزارش لحاظ نشده است. این نماد در گزارش چند روز گذشته خود در سامانه کدال رقم ۹۴.۸ همت سودخالص برای سال ۱۴۰۲ ذکر کرده بود.

نماد پاکشو برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۰۹ میلیارد تومان ، نماد فسپا ۷۸۰ میلیارد تومان و نماد غالبر نیز ۷۲ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص سال ۱۴۰۲ در دفاتر خود ثبت کردند.

فملی نیز برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۱.۵ همت سود خالص شناسایی کرده است که نسبت به دوره قبل رشد بیش از ۲۰ درصدی را داشته است.

نسخه کامل در سایت اکوایران