برخی از معامله گران اعتقاد داشتند که یکی از دلایل افزایش ارزش دلار در هفته های اخیر در بازار داخلی، تقویت این ارز در کشورهای همسایه از جمله ترکیه بوده است.

دسته ای دیگر معتقدند نوسانات بازارهای همسایه اثر خاصی در بازار داخلی نداشته است و تنها هیجانات مربوط به مذاکرات هسته ای، زمینه ساز نوسانات هفته های اخیر بازار داخلی بوده است.

در برنامه امروز «چارسو» بازار دلار و سکه را در صبح آخرین روز پاییز سال ۱۴۰۰ بررسی کرده ایم.