همین امر باعث شد تا برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به این تغییر اعتراض خود را بیان کنند. همچنین برخی معتقدند که مجوزهای سبدگردانی روند نامناسبی از گذشته داشته و به شکل سلیقه‌ای مجوزها صادر می‌شوند.

امروز در برنامه چارسو به همراه محسن عرب‌زاده، رییس اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و محمد جواد اسدی، مشاور حقوقی بازار سرمایه به بحث در این خصوص پرداخته‌ایم.