روزنامه وال استریت ژورنال خبر از صدور ٢٠ هزار ویزای کاری برای زمستان پیش رو در ایالات متحده داده که عمدتا شامل حال همسایگان جنوبی این کشور می‌شود. آیا می‌توان گفت مهاجرت به آمریکا به قصد کار، آسان‌تر می‌شود؟ در ژورنالیست ببینید.