علی دیواندری، رییس پیشین بانک‌های ملت و پارسیان معتقد است با وجود این مسایل نباید انتظار رشد اقتصادی بالایی داشت، اما می‌توان به‌جای تمرکز بر روی نباید‌ها، از باید‌هایی که می‌توان انجام داد بهره برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و با همکاری گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد تهیه شده است، به ارائه استراتژی‌هایی برای ایجاد ابتکار در عملکرد بنگاه‌ها می‌پردازد.