در عین حال فدرال رزرو نیز در هفته گذشته نرخ بهره را مجدد ۰.۷۵ درصد افزایش داد و به این ترتیب نرخ بهره آمریکا برای اولین مرتبه پس از سال ۲۰۱۹ به ۲.۵ درصد رسید، این تصمیم فدرال رزرو نیز با تقویت شاخص دلار آمریکا سیگنالی کاهشی برای بازار کامودیتی‌ها به همراه داشت. 

در این برنامه کامکس دلایل بی‌توجهی بازار فلزات به داده‌های اقتصادی آمریکا و حرکت در مسیر رشد قیمت بررسی می‌شود.