برنامه کرور

کفه ترازو به سمت تقویت پول ملی؟

در هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری روند بازار ارز را در تاریخ منتهی به 13 آبان بررسی کرده است، در این برنامه به بررسی این اظهارنظر و نگاهی به آمار یکسال گذشته در تاریخ منتهی به 13 آبان پرداخته می شود. همچنین در این برنامه با ابزار نمودارها و تکنیک های آماری به بازار ارز نگاه می شود و آینده این بازار پیش بینی می شود.

کارشناس این قسمت از برنامه درباره اظهارنظر منتشر شده از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در شبکه اجتماعی اینستاگرام می گوید که در سیزدهم آبان آن چیزی که در سالهای گذشته هم داشتیم، بحث تسخیر لانه جاسوسی بوده است اما در یکسال اخیر بحث تحریم های اقتصادی که آمریکا علیه ایران انجام داده هم پررنگ شده است. او می گوید که در واقع رئیس کل بانک مرکزی از این دو وجه به این موضوع نگاه کرده است و نشان داده است که در یکسال منتهی به سیزدهم آبان سال جاری علی رقم تحریم هایی که پله پله در حال افزایش است، پول ملی ما تقویت شده است؛ به این معنی که نرخ دلار که به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی مهم و کلان محسوب می شود و به شمار می رود، در یک سال اخیر کاهش پیدا کرده است. وجه دیگر، وجه اقتصادی است که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است که 21 درصد به ارزش پول ملی افزوده شده است و به گفته کارشناس قسمت اول برنامه، این وجه هم می تواند به جنبه سیاسی این موضوع برگردد. او همچنین به موضوع تقویت پول ملی در صحبت هایش اشاره می کند و می گوید که تقویت پول ملی هم اگر بخواهد اتفاق بی افتد، بیشتر از هرچیزی باید شاخص های دیگری مدنظر قرار بگیرد، مانند کنترل نرخ تورم یا افزایش رشد اقتصادی.

یکی دیگر از کارشناسان برنامه کرور در صحبت هایش به بررسی نمودارهای بانک مرکزی با صحبت های رئیس کل این بانک اشاره می کند و می گوید که در یک سالی که گذشت، ارزهای مهم در سیزده آبان هرکدام سه الی چهار هزار تومان ارزان شدند. او در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید که می توان اینطور گفت که شاید رئیس کل بانک مرکزی می خواستند این موضوع را بیان کنند که سرعت بد شدن وضعیت اقتصادی کشورمان کند شده است. این کارشناس همچنین به روند کاهش نرخ ارز در این یک سال اشاره می کند و دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح می کند.

در بخش دیگری از این قسمت از برنامه کرور، ریشه یابی نوسانات ارزی در دو سال گذشته مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع که به گفته مجری برنامه معیشت مردم و بسیاری از بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیرقرار داده است. کارشناس این بخش از برنامه به این سوال پاسخ می دهد که چه دلایل و متغیرهای بنیادی بر بحران های ارزی موثر بوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد