برنامه کرور

ردیابی ارز در سند مالی دولت

در هفته گذشته بازار ارز نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد و در 6 روز کاری توانست وارد کانال 13 و 14 هزارتومانی شود و بلافاصله کاهش قیمت را در پیش گیرد . اما بانک مرکزی با افزایش تقاضا و نوسانات دلار قادر به کنترل این شرایط نشد. محور اصلی این برنامه بررسی نوسانات ارز و اثر مصارف و منابع بودجه ای بر نرخ ارز می‌باشد.

در هفته‌ای که گذشت بازار ارز نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد و وارد کانال 13 هزار تومان و 14 هزارتومانی شد اما بلافاصله قیمت ارز سقوط شدیدی کرد و به کانال 13 هزار تومان بازگشت و در 6 روز کاری قیمت به زیر این کانال رسید. با وجود اینکه تصمیماتی از سوی بانک مرکزی مبنی بر کنترل این نوسانات اتخاذ شده بود، بانک مرکزی نتوانست این شرایط را تحت کنترل خود درآورد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی با شروع نوسانات مسائل مختلفی را بیان می‌کند اما بازار راه خود را ادامه میدهد و به دلیل افزایش قیمت ناگهانی، اصلاحات را آغاز می‌کند. تنها اقدام تاثیر گذار، محدود نمودن تراکنش هاست که در نتیجه آن مداخلات معامله گران بزرگ را دشوارتر کرد.

در بخش بعدی برنامه، رابطه بودجه و بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. درآمد نفتی از مهمترین بخش‌های درآمد دولت است و دلارهای نفتی را باید به صورت ریالی در بودجه درنظر گرفت لذا نرخ ارز بودجه تصویری از نرخ ارز سال آینده می‌باشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد