امروز بازار هرات سه کانال به خودش دید: در ۴۲ شروع کرد، تا ۴۱ پایین رفت و در انتها به ۴۳ برگشت. معامله‌گران درباره این رفت و برگشت دو نظر داشتند. گروه اول دست بازارساز را در کار می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند با نزول دیروز بازار خریداران پودر شدند و با برگشت امروز قیمت، خالی‌فروشان.

اما گروه دوم اتفاقات‌ را کاملا به بازار مرتبط می‌دانستند نه به بازارساز. آن‌ها معتقدند از امروز صبح حواله درهم روندش صعودی بود و در تمام روز که قیمت اسکناس و متشکل در مسیر کاهش هم‌جهت بود درهم به سمت بالا رفت.

جزییات بازار ارز و سکه امروز پنجم بهمن ۱۴۰۱ را در «کف بازار» ببینید.