انقلاب سبز

این داستان حماسی با نورمن بورلاگ آغاز می شود و به پاکستان و هند توسعه میابد. چگونه میلیون ها انسان با کمک علم از گرسنگی نجات یافتند؟ در این قسمت ببینید

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد