قسمت بیست و یکم - اوج گیری قیمت برنج در سال ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨

برنج، بخش حیاتی رژیم غذایی حدود نصف جمعیت جهان است که تجارت آن در بازار بین المللی آزاد نیست. طی اوج گیری قیمت برنج در سال ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ پاسخ بسیاری از کشورهای صادر کننده برنج، محدودیت میزان صادرات بود. این محدودیت چه تاثیری بر تولید برنج در جهان گذاشت؟ در این قسمت ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد