مزیت مقیاس هندوانه - قسمت بیست و پنجم

داستان تولید هندوانه در روستای سنت آگوستین مکزیک و مقایسه‌ی آن با تولید هندوانه در آمریکا چه درسی در اقتصاد کشاورزی به ما می‌دهد؟ هزینه‌های جانبی تولید در کدام کشور بیشتر است؟ میزان تولید در کدام کشور بیشتر است؟ زیرساخت خرده‌ فروشی چه کمکی به تولید بیشتر می‌کند؟ صرفه به مقیاس چیست و چرا در کارایی سیستم تأمین غذایی اهمیت دارد؟ در این قسمت به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد