اخلاق و بازار آب - قسمت بیست و هفتم

عموم مردم معتقدند که آب بخشی از میراث مشترک بشری است و در نتیجه نباید تحت مالکیت خصوصی کسی قرار داشته باشد. علم اقتصاد در مورد این عقاید چه می‌گوید؟

تجربه نشان می‌دهد به محض این که مالکیت خصوصی را در خصوص کالایی ممنوع کنیم، آن کالا کمیاب و یا نایاب می‌شود.

چرا که انگیزه که عامل اصلی شکل گیری بازار برای آن کالاست، با این ممنوعیت از بین می‌رود.

با این تفسیر، آیا می‌توان گفت خرید و فروش کالایی همچون آب غیر اخلاقی است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد