خصوصی سازی آب شهری - قسمت بیست و نهم

ایده اولیه از چند مورد خصوصی سازی در انگلستان آمد، که ظاهراً موفق بود. نهاد‌های دولتی که تأمین آب شهری را بر عهده داشتند، انگیزه‌ی ضعیفی برای رساندن آب سالم و باکیفیت به مردم داشتند.

همچنین با مشکلاتی از جمله هدر رفت، کمبود و مشکلات لوله‌کشی مواجه شدند.

در نهایت در دهه ١٩٩٠، تصمیمات دیگری گرفته شد و موج خصوصی سازی آب، آغاز شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد