خصوصی سازی آب در کوچابامبا- قسمت سی و یکم

تجربه‌ای دیگر از خصوصی سازی آب در بولیوی که به علت بد اجرا شدن، تبدیل به محوری اساسی در جنبش ضد خصوصی سازی شد. اما چرا این تجربه بد و ناکارآمد از آب درآمد؟

آیا سپردن مجدد مدیریت منابع آب به دولت، مشکل را حل کرد؟

در این قسمت به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد