​قسمت سی و سوم - آب و عدم تقارن اطلاعاتی

چرا مقررات گذاری موثر بر شرکت‌ های آب سخت است؟ با زبان اقتصاد خرد چگونه می‌توان این مشکل را توضیح داد؟

در این ویدیو به این سوالات پاسخ داده‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد