رییس کمیسیون عمران مجلس هم به تازگی اعلام کرده است که شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده است و تعارض منافعی در این میان صورت گرفته است. 

در ادامه برنامه کیوسک، ۷ خرداد به موضوع افزایش تعرفه‌های پستی و نگرانی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی پرداختیم.