روزنامه‌های روز پنجشنبه، ۶ اردیبهشت بیشتر دیدار کارگران با رهبری را تیتر و عکس کرده‌اند. حال خوب کشور در گرو حال خوب کارگر؛ انتخاب اکثر سردبیرها برای تیتر این دیدار بوده است.

فرهیختگان به نقل از یک روحانی نوشته نظام سیاسی از چندقطبی‌سازی در مواجهه با تکثر بپرهیزد و برای دستیابی به درجه کافی از انسجام اجتماعی نیاز به سرکوب تکثرات اجتماعی نیست.

کیهان تیتر زده است طرح نور یا همان عفاف و حجاب با قدرت و تدبیر ادامه می یابد.

اعتماد گزارشی از مواضع وزیران پیشین بهداشت دارد که می‌گویند کار در رشته پزشکی به همین روال باشد، به زودی ایران محتاج واردات پزشک است.

دنیای اقتصاد به نقل از الجزیره نوشته تمامی کالاهای تحریمی در روسیه به وفور یافت می‌شود. واردات موازی از چین و دوبی تاکتیک روس در دور زدن تحریم‌ها است.

هم میهن هم گزارشی از بازار پرونق و سیاه برای مهاجرت دارد.