به گزارش اکوایران، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که هرکسی بخواهد بیش از هزار میلیارد تومان در بخش گردشگری سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات نخواهد می‌تواند شخصا با او جلسه داشته باشد.

اما این پرسش مطرح است که آیا افرادی که در حوزه گردشگری می‌خواهند بیش از هزار میلیارد سرمایه‌گذاری کنند آیا لازم است تا با وزیر جلسه داشته باشند یا نبود امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری در ایران و موانع بروکراسی اداری باعث نگرانی‌هایی است که وزیر میراث فرهنگی را به دعوت از سرمایه‌گذاران برای جلسه شخصی وادار کرده است.