امروز، ۲۶ مرداد مجلس، جلسه غیرعلنی درباره مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌کند. در این جلسه قرار است وزیر امورخارجه و رییس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حضور داشته باشند. این جلسه در شرایطی برگزار می‌شود که ایران پاسخ نهایی خودش را به اتحادیه اروپا فرستاده است و جلسه امروز به نظر بیشتر حکم در جریان قراردادن نمایندگان مجلس از تصمیم نهایی و همراه کردن آن‌ها با تیم دیپلماسی ایران را دارد. در ادامه برنامه آخرین اخبار رسانه‌های خارجی درباره توافق را هم بررسی کردیم. 

واکنش روزنامه‌ها به تصمیم نهایی برجامی 

روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت در گزارشی تاکید کرده که ایران از هیچ خط قرمزی در مسیر توافق عبور نکرده است. روزنامه کیهان هم در گزارش دیگری عصبانیت خودش را از نسبت به این گزاره که مخالفان برجام موافق توافق شدند، نشان داده و نوشته این روزنامه همیشه نسبت به رعایت خطوط قرمز حساسیت داشته است.

فضا را برای زنان امن می‌کنیم 

روزنامه شرق گفت‌وگویی با دو زن سینماگر داشته و بیانیه ۸۰۰ زن که درباره خشونت سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران بود را بررسی کرده است. در این گفت‌وگو زنان سینماگر گفته‌اند که می‌خواهند فضا را برای زنان امن کنند و در این مسیر هزینه‌هایی هم پرداخت کردند. در بخش دیگری از این گفت‌وگو آیین‌نامه پیشنهادی این گروه برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در سینما بررسی شده است.