از آنجایی که فهم مسئله، در حل آن اثر تعیین‌کننده‌ای دارد، «سندلی هاش‌وایو»، اقتصاددان ارشد «صندوق بین‌المللی پول» تلاش کرده تا با زبانی ساده به مفهوم تورم، عوامل ایجاد آن و تأثیری که بر خانوار و کسب‌وکارها دارد، بپردازد.