به گزارش اکوایران، به نظر این دولت هم برنامه ای برای توقف آن ندارد؛ همانند مجلس که هفته پیش یک لایحه دو فوریتی دولت در این زمینه را فاقد فوریت دانست و عملا آن را بی اثر کرد. گرچه این لایحه دولت، می توانست قدمی کوچک در توقف تدریجی سیاست غلط ارز ترجیحی باشد اما این بار، مجلس سد راه شد.