از این ستون به آن ستون فرج است؟

در جلسه ای که دیروز در خصوص آزادسازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد برگزار شد، قالیباف رییس سازمان بورس و صالح رئیس سازمان خصوصی سازی به بیان موضوعاتی که از نظر خودشان حائز اهمیت بود پرداختند.

اما بسیاری از سوالات که از جانب رسانه مطرح شد با بیان اینکه ربطی به جلسه حاضر ندارند بی پاسخ ماند... 

مهمترین سوال این بود که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر چه تصمیماتی به لحاظ مقرراتی اتخاذ خواهد کرد تا از هیجان فعلی کاسته شود و این هیجان با ورود سهامداران عدالت، ده چندان نشود؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد