توصیه های مدیرعامل شرکت بورس به مردم در گفت و گوی «اختصاصی» اکو ایران

عجله و تک پری ممنوع

مدیرعامل شرکت بورس به سهام داران عمومی و سهام عدالت توصیه می کند که وارد موج های هیجانی بازار نشوند و از سرمایه گذاری روی یک سهم اجتناب کنند.

علی صحرایی مردم را از سرمایه گذاری کوتاه مدت منع می کند. مدیرعامل شرکت بورس نوسان گیری و موج سواری را به ضرر سرمایه معامله گران، بورس و اقتصاد کشور می داند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد