آبرفت درآمد دولت در سال ۹۹

کسری بودجه سال جاری در حالی که به استناد بازوی پژوهشی مجلس 180 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اما وزیر اقتصاد معتقد است میزان کسری بودجه امسال در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.

 

بازوی پژوهشی مجلس معتقد است: پیامدهای کسری بودجه 99 بر اقتصاد بسیار جدی تر از اثرات کسری بودجه سال 98 است. 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با اکوایران از براورد میزان کسری بودجه و راهکارهای جبران آن می گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد