دولت علیه ملت

تاریخ در طول زمان به همگان این امر را ثابت کرده است؛ کشوری که از تجارب دیگران درس نگیرد، محکوم به شکست است. اگر به بحران‎های اقتصادیِ صد سال گذشته نگاه کنیم، می‎توانیم چندین عامل مشترک را در همه آن‎ها مشاهده کنیم. یکی از آن مسائل مهم، وابستگی بانک‎های مرکزی به دولت‎هاست. آموزه‎های علم اقتصاد به ما چنین‎ می‎گوید؛ تا زمانی که دولت‎ها، چشمشان به خزانه‎ بانک مرکزیست، بدین معناست که دستشان در جیب مردم است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد