برمودای انحصار و مالیات

اکو ایران در مصاحبه‌ای اختصاصی با دکتر علی سعدوندی اقتصاددان دو محور عارضه انحصارگرایی و تعیین مالیات‌های جدید در بورس را بررسی کرد. وی انحصار در کشور را به‌واسطه حمایت‌های قانونی، حاکمیتی و دولتی می‌داند و می‌گوید که تا زمانی که حمایت‌ها باقی‌اند، انحصارها هم پابرجایند. تحلیل دکتر سعدوندی از اخذ مالیات از سود توزیعی شرکت‌های بورسی را هم ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد