روزگار سیاه قیر با توزیع رایگان

یکم مرداد ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با دو فوریت طرح قیر رایگان موافقت کردند. شاید برای کسی که تنها به مبانی اقتصاد تسلط داشته باشد، می‎داند که وجود چنین طرحی، راهی برای دور زدن بازار و معامله شفاف است و نتیجه‎ای جز فساد ندارد. بسیاری کارشناسان اقتصادی معتقدند، با این طرح، در آینده‎ای نه چندان دور، باید شاهد حیف و میل شدن چند صد میلیون دلار دیگر، آن هم در وضعیت کنونی اقتصاد ایران باشیم. از همین اکنون باید گفت که با این مکانیزم فساد زا، دادگاه‎ها منتظر سلاطین نوظهور دیگری خواهند بود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد