اپل چگونه ارزشمندترین شرکت جهان شد ؟

اپل، با عبور از آرامکوی عربستان ازرشمندترین شرکت جهان شد. اما چگونه؟ اپل در دوران همه‌گیری ویروس کرونا عملکرد مالی مناسبی داشت و همزمان، آشفتگی در بازار نفت و افت سهام آرامکو اپل را به قله ارزشمندترین شرکت جهان رساند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد