دوگانه اجاره و تسهیلات مسکن

اجاره‌بها و اقساط تسهیلات مسکن دو متغیر اصلی بازار مسکن هستند. اما در چه صورت متقاضیان «خرید ملک» به «اجاره‌نشینی» روی می‌آورند؟ سه الزام سیاستگذار پولی برای متعادل سازی بازار مسکن چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد