گشایش اقتصادی با فروش اوراق مشارکت نفتی؟

از پانزده مرداد که رییس جمهور وعده گشایش اقتصادی را در دوشنبه این هفته داد، گمانه‌زنی‌های بسیاری در این خصوص شد. یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها، فروش اوراق مشارکت نفتی بود. اما به فرض انجام این کار، آیا می‌توان گفت که اجرای این طرح، منفعتی برای اقتصاد کشور دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد