چرا سیاستگذار، بدون ترس از بورس حمایت می‌کنند؟

یکی از انتقاداتی که به رفتار دولتمردان در چند ماه اخیر وارد می‌شود، دعوت مردم به خرید در بورس است... استراتژی که این بازار را از روند نرمال خود خارج کرده است به اذعان بسیاری از کارشناسان، رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در این مدت را به بار آورده است. بازار سهام نیز همچون هر بازار دیگری دارای سازوکارهای خاص خود است و ایجاد جو حمایت از آن صرفا موجب توقع تازه‌واردان به آن می‌شود! توقع از اینکه بازدهی بورس تضمین شده است، چرا که دولت به صورت علنی مردم را دعوت به آن می‌کند... اما سازوکار بازارها به این صورت است که در بلندمدت بازدهی‌ها برابر خواهند بود... در صورتی که این اصل اقتصادی موجب مکث یا عقب‌نشینی بازدهی بورس در برابر سایر بازارها شود، چه کسی پاسخگوی «انتظارات» تازه‌واردانی خواهد بود که بدون هیچ دانش مالی و اقتصادی خاصی، صرفا با تکیه بر حمایت علنی دولتمردان وارد آن شده‌اند؟ روزهای خوب و رشد همیشه جوی از خوشحالی را در میان فعالان ایجاد می‌کند، اما آیا کسی به روی دیگر سکه هم فکر کرده است؟ اقتصاددانان دخالت دولت را در هر بازاری محکوم به دوری از نقطه تعادل می‌دانند و از این منظر مخالف اینگونه اظهارنظرها هستند!!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد