سبقت ۳.۵ برابری صادرات از واردات

بر اساس کارنامه تجارت خارجی ایران در مردادماه، صادرات ۳.۵ برابر واردات شد. ارزش تجارت خارجی کشور در این ماه به پنج میلیارد و ۳۷میلیون دلار رسید؛ حجم حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی نیز در مرداد ۹میلیون و ۸۲۲ هزار تن شد. چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه پنج مقصد بزرگ صادارتی ایران بودند. بیشترین واردات ایران هم از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد