سه تحلیل درباره بازار سکه

رفتار بازار سکه طی هفته‌های گذشته بسیاری را غافلگیر کرده است. تحلیلگران برای هفته جاری هم پیش بینی‌های متفاوتی دارند که می‌توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد